Головна

Святий Йосафат Кунцевич – його життя і доба. Ч.-9

12.11_St-JosaphatРОЗДІЛ VII ЦІЛОПАЛЬНА ЖЕРТВА ЗЄДИНЕННЯ

У тяжких обставинах і з сумними прочуттями вступав полоцький Владика у шостий рік свого архипастирства (1623-ий), який став останнім його недовгого життя (43-им). Релігійна боротьба за Білорусь була в повному розгарі; заохочене нейтральністю державної влади, православ’я збільшило силу свого наступу на всіх фронтах. Державна влада, немов біблійний Пилат. в особі Лева Сапіги вмила руки, залишаючи щоб “Русь нищила Русь”. На сейм 1623 р. православні владики приготовили всі теоретичні і практичні засоби. Між козаками не стало поміркованого авторитету Петра Сагайдачного († 1622). Православна опозиція в білоруських містах остаточно зорганізувалася в ділові форми та зорганізувала успішні засоби цивільного бойкоту і застрашування, а то й терору.

А в загальному: Частина польського єпископату запропонувала Римові скасування Берестейського Порозуміння, з тим, щоб східніх католиків перевести на латинський обряд; і Конгрегація Поширення Віри навіть розглядала цю справу в прияві папи Григорія XV на своєму засіданні дня 6 грудня 1622 р., висказуючись за збереженням З’єдинення та вистосовуючи, за гарячим допорученням справи З’єдинення папські письма до Жигмонта ІІІ і до польських єпископів. У січні ж зібрався у Варшаві державний сейм, щоб між іншим розглянути постуляти козацької делегації та православних владик. На сеймі піднеслися голоси в користь поступок для козаків і нез’єдинених, і для цього була встановлена окрема Комісія, під проводом Примаса Польщі, Лавр. Ґембіцького. Вирішення справ відкладено до наступного сейму, залишаючи далі над головою Унії меч Дамокля; православні зрозуміли це як свою виграну, а серед з’єдинених щораз більше поширювалися вістки, що З’єдинення таки буде анульоване. І тому дехто із слабих духом почав продумувати про вчасний рятунок у латинському, або й православному таборі.

Так серед тривог, труднощів, опозиції та ізоляції починався для Йосафата рік 1623-ий. Публична гадка щораз більше зростала проти нього; серед збунтованих єпархіян входила в душу психоза насилля та і Йосафат щораз більше зживався з думкою, що його цілопальна жертва неминуча. Тож готувався він до неї молитвою, покутою і невтомним трудом.

1. – СВІДОМІСТЬ НЕБЕЗПЕКИ І ГОТОВІСТЬ НА ЖЕРТВУ

(1623)

Витебська трагедія в листопаді 1623 р. не заскочила Йосафата неприготованим, показуючи черговий раз, що не була вона спонтанним відрухом розбурханих пристрастей маси, а була заздалегідь підготовлювана, і психічно, і технічно.

а. – Знаменні й недвозначні провісники. – Витебська трагедія мала свої провісники, загально знані з одного і з другого боку. Тодішня щоденна хроніка відзначила декілька фактів, які залягли глибоко в свідомість і православних і католиків, та в одних збуджували одчайдушність, а в других страх, або й сміливість до спротиву. Вже в своєму листі з 21 січня 1622 р. писав Йосафат до Сапіги: “Отже їм вільно з’єдинених топити та рубати голови… а нам не вільно боронитися ані зліва, як вони, ані зправа.”(Пор. Ю. Ґерич, Огляд…, стор. 27.а) І на це наводив два криваві факти, які сталися на Півдні, в Україні, тобто в південній полосі київської митрополії, де нез’єдинені були безспірними панами ситуації, а з’єдинені в оборонній позиції. І саме в цьому просторі за кілька літ назбиралось було вже замітне число подій, які творили небезпечний прецеденс та могли стати прикладом і на інших місцях. А йшлося про ось які події.
Ще стояла живою в пам’яті людей перша пролита за З’єдинення кров сідоглавого митрополита Іпатія, на вулиці литовської столиці в 1609 р. Це був удар на голову творця Берестейського З’єдинення й пастиря Церкви, який у психіці народу порушував священну неткненість пастиря, а з тим під знак питання ставив і саме його діло – З’єдинення(Пор. ДБ, І, стор. 285-6 (оповідання Рутського); “Життя Рутського”, в “Записки ЧСВВ”, т. IV, стор. 169-170, розд. 25 (розповідь Р. Корсака)).

Другою цілопальною жертвою був василіянин Антін Грекович, митрополичий офіціял у Києві, ігумен видубицького манастиря, якого однієї зимової ночі група козаків схопила з ліжка, зв’язала та, привівши на Дніпро, пустила ополонкою під лід, тільки тому, що був з’єдиненим. І одночасно, як звітував митрополит Рутський: ‘Його одежу, обстановку, коней, фундації, а також деякі урядові документи, які він зберігав як офіціял, розграблено і знищено; неправний київський митрополит зайняв та підчинив своїй владі в Києві все, за вийнятком катедрального митрополітального храму Св. Софії себто Премудрости Божої, славного красою архітектури, покритого оливом, а внутрі прикрашеного й викладеного марморами, сьогодні вже запущеного, який лишився поза його владою.”( Пор. зізн. митроп. Рутського в 1628 р.: ДБ, І, стор. 288-289)

“Року 1620-го візитатор перемиської єпархії грецького обряду, Антін Бучкович, василіянин, прибув на Пасху до одного села, де була руська церква, і хотів відслужити утреню, та священик цього села не хотів йому дозволити, але й не міг вигнати візитатора; то ж намовлений демоном, схопив візитатора за руки, а його брат подвійним ударом сокири убив візитатора в руках брата-священика, і то в такий великий празник, та й ще служили Святу Літургію.”(Там же, стор. 289)

Року 1621, шаргородський декан Матвій, разом із чотирьома священиками, які в 1621-му році прийняли з’єдинення, ніччю по празнику Успіння був заарештований відділом козаків, які маршували під Хотин, і тому що визнав католицьку віру, був зарубаний шаблями й укинений у річку, а інших висвободив місцевий капітан; тіло вбитого декана поховали місцеві латинники з великим торжеством; усі священики витривали в з’єдиненні, за вийнятком одного, який із перестраху перейшов на православ’я, та “вислали одного старого, майже 70-літнього священика до мене, – пише Рутський дня 25 червня 1622 р. до Риму, – який у великій нужді, бо козаки все пограбували, пішки пройшов 130 руських миль, щоб повідомити про те все, та заявив, що вони, з Божою допомогою, є і залишаться вірними у святому З’єдиненні, і щоб я заопікувався ними. І це посольство є для наших виленських з’єдинених великою радістю й потіхою;”(Там же, стор. 289, пор. листи Рутського з 25. 6. 1622 і з 3. 11. 1622, в Листи Йосифа Велямина Рутського, Рим 1956, стор. 72, ч. 26, і стор. 78-79, ч. 30 (лат), писані до римських студентів) тому і Йосафат, як свідчить той же Рутський, “тішився, що суха й безплідна руська нива почала зрошуватися кров’ю проллятою за святе З’єдинення і за католицьку віру.”(Пор. ДБ, І, стор. 288: зізнання митроп. Рутського з 1628 р)

В початках липня 1622 р. вислав Рутський на постійний осідок при церкві Св. Софії в Києві групу 7 василіянських ченців: чотирьох священиків: оо. Олександра, Ігнатія, Кирила й Ґедеона, і трьох братів не-священиків, та випосажив їх церковною виправою й засобами до життя й на будову манастиря при Св. Софії. Прибули вони до Києва перед празником Різдва Матері Божої і зразу взялися до церковних відправ. Та не могли вони відслужити жодної Св. Літургії; по утрені Різдва Богородиці православний митрополит повідомив нарід, що прибули, мовляв, з’єдинені ченці та наміряють шкодити нашим справам; і поки зачалася в Св. Софії Св. Літургія, козаки та роз’ярена товпа напали на церкву, побили й ув’язнили ченців, а опівночі вивезено їх човнами поза Київ, поблизу порогів; побитих укинено до в’язниці, звідкіля тільки по кількох місяцях були висвободжені й вигнані з України(Пор. лист Рутського з 3. 11. 1622 до римських студентів, V Листи Йосифа Велямина Рутського, стор. 79, ч. 30, де існує докладний опис сучасника; митрополит знав усі подробиці цієї місії та подає імена ченців). Довший час про їх долю ніхто нічого не знав і їх уважали за загиблих. Із тієї нагоди писав Рутський 3 листопада 1622 р. до своїх римських студентів: “Прославлений і благословенний нехай буде на віки милосердний Бог, який учинив нас гідними, що з нашої маленької громади можемо принести йому ці дари, кровні приноси на жертву його пресвятому імені. Бадьортеся, Брати, і нехай кріпиться серце ваше; маємо в небесах наших братів, які випередили нас та вказали шлях, і то шлях хресний, який є шляхом Христових учнів, як і був самого Вчителя.”(Там же, стор. 79-80)

Ось такі прецеденси стояли перед очима Йосафата і з’єдинених; у їх очах набирали вони нового значення, а в душі противників з’єдинення викликали нову сміливість до дальшого наступу на Йосафата і на його стадо. І, як ми вже говорили, Йосафат опинився майже в щоденній небезпеці життя, а чинна агресія зростала з місяця на місяць, стаючи неначе генеральною пробою до витебської трагедії.

б. – Знання і свідомість небезпеки в Йосафата. – Митрополит Рутський, виклавши факти чинної агресії православних у 1618-1622 рр., пише: “Це додавало Слузі Божому, який крокував шляхами Господніми, заохоти спішитися ще більше; звідси зростало в ньому оте бажання мучеництва, коли з різних боків чув про переслідування наших, про побої і смерть, про страшну ненависть козаків, яку в них розпалили проти нас неправні єпископи.”(ДБ, І, стор. 289-290: зізнання Рутського в 1628 р.)

Та знання і свідомість небезпеки збуджували в Йосафата не тільки далекі події на півдні київської митрополії, себто в Україні, але і щоденні події на Білорусі. Ми вже говорили вище про прояви чинної агресії на Білорусі збоку нез’єдниених, яка концентрувалася довкола особи полоцького владики та його священиків. Із року на рік організувався все більше опір його владі: православні перебирали церкви, організували у провізоричних будівлях окремі доми молитви, бойкотували працю з’єдинених священиків: не ходили до церков і забороняли іншим, не хрестили дітей, не вінчалися перед правними душпастирями, справляли похорони без церковного супроводу, а дехто навіть поважився без свячень розподіляти Святі Тайни Пор. ДБ, 127: свідок 11: Ів. Дягилевич, який згадує поіменно якогось полочанина, надрадника Петра Василевича, що уділяв, як мирянин, Св. Тайни; глузували з Йосафата та його клиру, лихословили їх на вулицях та в публичних приміщеннях, на ратушах та сільських сходинах; нападали навіть на церкви та розганяли богослуження, засідалися на життя владики на переправах, на ратушах, на мостах; відгрожувалися їм смертю через утоплення, йдучи в тому за київськими насильствами. Про все те довідувався Йосафат від приятелів та прихильників, а то й від самих ворогів. Про це писав йому і литовський канцлер Сапіга; попереджував його полоцький воєвода Соколинський, земські урядники Тишкевичі, городські урядники та прості вірні. З усіх усюдів доходило до його відома попередження: Тебе хочуть убити! Йому пропоновано не виходити з палати й не виїздити з Полоцька, офірувано військову чи шляхетську охорону, а він усміхався та відмовлявся від таких забезпек, і в душі леліяв свої думи та досвідчав глибоких переживань, які часто і назверх прохоплювалися, виявляючи свою настанову до тієї реальної небезпеки. Серед довгих молінь і твердих покут, він немов переводить переоцінку свого життя і своєї місії, як людина, як священик, як пастир, і доходить до своїх внутрішних висновків: дати найвище свідчення любови і правди – життя, бо “пастир добрий душу свою дає за свої вівці”.

Рафаїл Корсак свідчить про цей висновок Йосафата, кажучи: “Так бажав мучеництва, що часто не тільки в загальній розмові, але також у своїх листах до знатніших сенаторів, які закидали йому надмірну ревність, він уживав таких слів: “Не можу вмерти кращою смертю, як за святу істину”(ДБ, І, стор. 170: свідок 69). І не було це тільки теоретичне міркування, але прийняте в повній свідомості реальної небезпеки рішення. Зокрема, вибираючись на візитацію Витебська в жовтні 1623 р., він був цілком свідомий, що йде на певну смерть. О. Станислав Косінський зізнає про це так: “Коли йому дораджувала шляхта, щоб не їхав тепер до Витебська, бо витебщани зготовили йому певну смерть, відповів: Я йду до Витебська на мученичу смерть; коби лише я став гідний, віддати своє життя і кров за Бога.”(ДБ, II, стор. 235, пит. 16: о. Ст. Косінський) І цими словами виявив Йосафат свою готовість на смерть за віру, яка визріла в ньому не в хвилині якоїсь духовної екзальтації, але довгим розважним процесом та підготовкою.

в. – Готовість на жертву. – Майже всі свідки, які знали Йосафата в 1623 р., зізнавали про його готовість на жертву життя. Із цілого ряду достовірних свідчень, наведемо тільки декілька, які, задля окремих прикмет свідків, заслуговують на повну довіру. Господар його дому, Еммануїл Кантакузен, який товаришував Йосафатові у його важніших подорожах та стрічався з ним щоденно, ось що зізнає, на виразне питання Комісії, в другому беатифікаційному процесі 1637 р.: “Йосафат не бажав нічого більше, як умерти за католицьку віру, за правду святої Церкви, за Апостольський Престіл і Римського Архиєрея. Звідси Ваші Достойності можуть зрозуміти те, що він мені одного разу сказав: Пане Еммануїле, їдьмо до Києва проповідувати католицьку віру; а коли я йому відповів: Всесвітліший Владико, певним є, що я не бажаю ще вмирати, він відповів: Найдорожчий брате, скоріше будемо в небі”(ДБ, II, стор. 269, пит. 11: свідок 4); а далі переповідає заяву Йосафата перед витебщанами про їх наміри та про свою готовість вмерти за віру і З’єди-нення. Архидиякон Йосафата, о. Доротей Лецикович, який був з ним у годині смерти, так зізнавав у цій справі перед беатифікаційною Комісією 1628 р.: “А далі, цієї злоби й переслідуваннями нез’єдинених Слуга Божий не лише не злякався, але завжди щораз більше кріпився духом, спраглий .смерти й мучеництва. Тому завжди пам’ятав він про смерть так, що навіть при столі не мав він приємнішої розмови, як про смерть. Це своє бажання вмерти виявляв він завжди і в проповідях, і в розмовах, і в листах, і де тільки міг, говорив, що він нічого більше і не бажає, як вмерти за Бога. І коли ось, майже на передодні своєї смерти, він довше говорив при столі про смерть, а я докинув: Ваше Преосвященство завжди говорить про смерть, нехай принаймні дозволить нам спокійно пообідати, – то Слуга Божий сказав: Що тобі до того, якщо я хочу вмерти?”(ДБ, І, стор. 156: свідок 61) Та наведемо ще зізнання полоцького надрадника Доротея Ахримовича: “Було це для нас, казав він, подивугідне, що ніхто з людей ніколи не бажав собі життя так, як Йосафат прагнув смерти. Про що він проповідував? Про смерть. Про що говорив при столі? Про смерть. Про що говорив із нами? Про смерть. Єдино це і чули ми з уст Йосафата: Щоб був я гідний прийняти смерть за Христа, Бога, віру, З’єдинення і за Найвищого Голову Церкви, Римського Архиєрея. І коли це висказував із найбільшою радістю, а то й засвідчував це святе бажання сльозами, то й нас деколи побуджував до подиву, а часом і до сліз.”(ДБ, II, стор. 297, пит. 11: свідок 6) А це говорив свідок, який міг казати: “я кожного дня його слухав, коли був при Йосафатові в Полоцьку, бо він знав мене віддавна (1609 р.), і бувши архиєпископом, вів зі мною дуже інтимні розмови” (там же). Вкінці, багато свідків зізнавали про зміст його проповіді на празник св. Димитрія, тиждень перед його смертю, яка була гомілією на слова євангелії празника: “Кожний, хто вас уб’є…” і т. д. Учасник і жертва витебської трагедії, один із служби Йосафата, Григор Ушацький, так передає, як очевидець, слова Йосафата: “Ви мені загрожуєте смертю, а я вам кажу: не можу бути щасливішим, як згинути з ваших рук за католицьку й апостольську віру. Знайте ж, що я вже готов умерти за правду.”(ДБ, І, стор. 213: свідок 108. 19 – Св. Йосафат Кунцевич) І тим разом уже не прийшлось йому довго чекати на вислухання свого бажання: Господь прийняв готовість свого слуги, і прийняв його жертву: вже в наступну неділю. Так оце витебська трагедія і збоку Йосафата не була якоюсь імпровізацією людини, яка попала в непередбачену наглу небезпеку, як не була вона імпровізацією якоїсь масової істерики витебщан, над якими взяв верх приступ непогамованого й доведеного до шалу колективного гніву. І одна, і друга сторона знала добре на що йде і на що поважується, – з повною свідомістю й підготовкою, – та взяла за те на себе повну людську відповідальність.

2. – ХРОНОЛОГІЯ ЖИТТЯ ЙОСАФАТА 1623 р.

Свідомість небезпеки життя, яка невмолимо наближалась до нього, ніяк не спаралізувала Йосафата як людину й архипастиря, себто не викликала страху й вагань та не сповільнила його душпастирської праці. На це вказує виразно зіставлений із свідчень очевидців літопис його життя й діяльности в 1623 році. Обмежимося тільки до подання хронології, яку треба розглядати в світлі вище сказаного про готування на смерть. Ці події вже стоять у яскравому світлі того, що збудеться в листопаді цього ж року.

Найперше ж, Йосафат не виїздить на державний сейм до Варшави, в січні 1623 року: ситуація його архиєпархії дораджує йому бути серед свого духовенства й вірних, хоч у Варшаві мала відбутися може і вирішня боротьба за З’єдинення. Може він і пам’ятав, як використали його неприявність вороги в 1621 році, маючи вільне поле до своєї акції та використовуючи його відсутність на ширення фальшивих вісток, мовляв, Йосафат утік і перекинувся вже до латинників (ДБ, І, стор. 205: свідок 94: Оптат Щур, стор. 209: свідок 103: Ів. Гутор).

У тому ж таки місяці січні 1623 р. він подається на найбільше загрожену станицю своєї архиєпархії – до Витебська. По дорозі, в єпископськім маєтку Визлятин, готовлячись до цієї тяжкої місії, він бичується двічі до крови в визлятинському лісі, серед тріскучого морозу, як свідчить о. Д. Лецикович, товариш подорожі (ДБ, І, стор. 155: свідок 61).

Той же о. Лецикович засвідчує приявність Йосафата на витебській ратуші в лютні 1623 р., де мало не згинув з руки заговірників на його життя (там же). Як довго перебував Йосафат у Витебську, не знаємо. Але стан зимових доріг і наближення великого посту дораджували йому поворот до Полоцька ще перед весняною відлигою, його приявність при своїй катедрі у великому пості й на Пасху належала до його єпископського звичаю. Крім того наближався річний єпархіяльний синод полоцької округи, як приписували його “Правила”, – в першу неділю посту, себто Неділю Православ’я.

У зв’язку з тим, у березні і квітні 1623 р., він виконує в Полоцьку свої великопісні обов’язки, переводить єпархіяльний синод, бере участь у богослуженнях страсного тижня і Пасхи. Також по Пасці задержується в Полоччині, з уваги на те, що на четвертий тиждень по Великодні був призначений додатковий синод для тих священиків полоцької округи, які не могли прибути на нього в першу неділю посту (“Правила”, кан. 33). Тому можемо припустити, що десь поза половину травня Йосафат перебував у Полоцьку та діяв у місті або в найближчій його околиці, візитуючи парафії.

Десь у тому часі дійшло до його відома рішення митрополита Рутського: скликати перед часом василіянську чернечу Капітулу до свого родового осідку – Рути, недалеко Вильна, на другу половину липня, і Йосафат почав готовитися до неї. З огляду на важливі справи, Рутський на цілих два роки скоротив реченець Капітули, яка припадала щойно на 1625 рік. Цього вимагали загальні справи Церкви та окремі потреби василіянської чернечої спільноти, а то й деякі особисті проекти митрополита і Йосафата. Тяжке положення Берестейського Порозуміння в Польсько – Литовській Державі залякало деяких молодших ченців, і почали проявлятися випадки перебігу до латинського табору; отже була потреба поставити стрим цим явищам та піддержати на дусі малодухів; були й інші справи чернечого правопорядку й управління. Та і Йосафат, передбачуючи свою смерть, бажав приєднати до виленської василіянської Конгрегації манастирі своєї архиєпархії: полоцький, черейський і могилівський, та так закріпити їх у католицизмі(Пор. діяння Капітули в Археографнім Сборнику, стор. 27-30, Капітула відбулася в днях 26 липня до 5 серпня 1623 р).

Отже десь у половині липня прибуває Йосафат на Виленщину для зустрічі з митрополитом, із яким мав він церковні справи, і на чернечу Капітулу, яка мала свої урядові засідання в днях 28 липня до 5 серпня 1623 р. Та, мабуть, Йосафат не вибув до кінця Капітули, бо на останній сесії, 5 серпня, його вже немає, і його ім’я не записане в протоколі присяги, складеної 18-ма делегатами Капітули на вірність католицькій Церкві і грецькому обрядові(Пор. там же, дня 28 липня). Можливо, що єпархіяльні справи відкликали його на Білорусь, зокрема коли зважити, що відповідно до його архипастирської програми, на день 23 серпня припадала друга сесія єпархіяльного синоду в витебській окрузі (“Правила”, кан. 46).

На цій Капітулі митрополит переговорив із Йосафатом справу свого однорічного фізичного й духовного відпочинку в 1624 р., як писав був до римських студентів дня 29 лютня 1623 р.: “Наступного року постановив я, як Бог схоче, дещо замкнутися, щоб очистити свою душу від бруду, яким заплямовуємо себе на полі бою, та приготовитись до смерти; бо цей рік буде для мене переломовий, себто 49-ий.”(Пор. Листи Йосифа Велямина Рутського, Рим 1956, стор. 86, ч. 34) Йосафат погодився на прохання митрополита тим більше, що казав і запевняв: “тим часом не занехаю управління, якого я прийнявся, не зійду з хреста, на який я вийшов, доки не буде відповідного наступника” (там же).

Не знаємо, як провів Йосафат вересень і першу половину жовтня. Рафаїл Корсак каже, що 1623 р. “недовго перед його смертю був він покликаний у деяких справах теперішнім митрополитом із Полоцька до Новгородка”, та поїхав на поклик, хоч попередні подорожі вичерпали дощенту його засоби, і він їхав позиченими кіньми(Пор. ДБ, І,стор. 167: СВІДОК 69). Коли повернувся до Полоцька – не знаємо, але вже в половині жовтня вибирається він до Витебська, куди прибув правдоподібно під кінець місяця, за григоріянським календарем. Свідки зізнавали, що Йосафат прибув до Витебська на кілька тижнів перед своєю смертю, себто перед 12 листопада за новим, а 2 листопада за старим календарем. Вони віднотовують уже в Витебську торжественне святкування празника св. Димитрія, з архипастирською проповіддю (26. 10. ст. ст., 4. 11. н. ст.)(Пор. ДБ, І, стор. 213: свідок 108: Григор Ушацький, який був товаришем подорожі, та інші).

Виїджаючи до Витебська, Йосафат взяв із собою о. Лециковича, п. Кантакузена, Івана Лосовського, Григора Ушацького, М. Околова, П. Краєвського та іншу звичайну церковну й домову та подорожну обслугу. О. Г. Хмельницького в останньому моменті залишив він у Полоцьку приспішити закінчення реставраційних робіт при обнові собору та допильнувати виготовлення своєї гробниці в катедрі, про що мав він зараз повідомити його в Вітебську(Пор. ДБ, II, стор. 221: свідок 1).

Дня 11 листопада 1623 р. Йосафат був поза Витебськом у справі розмежування єпископських маєтків від посілостей шляхетських, зокрема з своїм сусідом Круп’євичем. Він поспішав із цією справою, щоб бути на суботній вечірні в соборі. З ним був Кантакузен. Коли вони станули над витебською переправою через Двину, нез’єдинені вже виходили з вечірні, яку служили в провізоричному приміщенні за рікою, напроти архиєпископської палати. Тут вони накинулися з лайкою і погрозами на архиєпископських дяків, які чекали на владику, і так їм говорили: “Вже тільки маленько часу залишилося вам побувати з вашим архиєпископом у Витебську!” Дяки переповіли це пізніше в місті Кантакузенові. По вечірні, і по вечері, закликав Йосафат до себе о. Лециковича і п. Кантакузена, які поінформували його про поведінку нез’єдиненого священика Іллі, що провокативно поводився перед владичою палатою, переправляючись сюди і туди через Двину. За порадою о. Лециковича, хоч Е. Кантакузен відраджував, Йосафат доручив притримати Іллю, як знову з’явиться(Пор. ДБ, II, стор. 261, п. 18 (Е. Кантакузен), стор. 319, п. 18 (Д. Лецикович)). На тому запала ніч, остання перед трагічним днем 12 листопада, перед кривавою неділею Витебська. Можемо здогадуватися, яка вона була для Йосафата: з другого боку Двини було все готове до дії, і він упав навколішки до останньої нічної молитви й покути за єдність стада.

3. – ПЕРЕБІГ ВИТЕБСЬКОЇ ТРАГЕДІЇ: 12 ЛИСТОПАДА

1623 р.

Довго, понад два тижні приготовляли витебщани плян остаточної й вирішної дії проти Йосафата. Правники розглядали правний бік справи, щоб забезпечитися на майбутнє перед наслідками карного права. Вони прийшли до висновку: організувати провокацію й масову реакцію городян, ставляючи державні власті перед доконаний факт спровокованої реакції, з усіма облегшуючими обставинами. Може в тому перерішив справу й лист Сапіги, який у 1622 р. вважав усі вчинки насилля збоку нез’єдинених як спровоковану реакцію, за яку складав провину на Йосафата і католиків узагалі. Цю провокацію треба було зорганізувати, бо поведінка Йосафата сама собою не давала до того нагоди: він чекав, терпів і уникав прямого конфлікту. Одиноке, що було в його спроможності, це привести до ладу чи покарати людину духовну, яка підпадала його судові. Очевидно, що такій духовній людині, яка стала б притокою до провокації, не загрожувала жодна реальна небезпека: Йосафат не мстився, ні не вживав силових засобів. Отже, відай, на цю ролю зголосився витебський священик-апостат, який виповів послух Йосафатові та перекинувся на бік нез’єдинених: священик Ілля Давидович, і він почав свої провокативні поїздки через Двину напроти єпископської палати, вживаючи навіть словних зневаг(Пор. різних свідків, які зізнавали в беатифікаційних процесах, а між ними передусім очевидців: Кантакузена і Лециковиа: ДБ, II, стор. 261 і 319, до пит. 18, ДБ, І, стор. 214: свідок 108: Гр. Ушацький,- пор. про змову: ДБ, І, стор. 13 (Життєпис)). Правдоподібно Йосафат знав про значення цієї публичної демонстрації, йому було відомо в суботу, що головні провідники заговору перед тією неділею масово залишили Витебськ. Це була остання забезпека; створити собі особисте алібі та представити витебську подію як простонародну, необдуману, пристрасну реакцію. Тому головні привідці заговору: Наум Вовк, Семен Нєша, Григор Боніцький виїхали в суботу до Бєсєнкович, де прибули щойно в неділю під вечір(Пор. ДБ, II, стор. 303, п. 18 (Ів. Ходика), ДБ, І, 274: комісарський декрет витебського суду над убивством, про нічні наради: ДБ, І, ст. 13 (Життєпис)). А тимчасом, ніччю з суботи на неділю, пороблено останні наради й приготування для виконання повзятого в тижні пляну: правдоподібно було подане серед заговірників гасло: удар ратушевого дзвону, на який справді збіглися витебщани протягом нецілої години, – зі зброю, а навіть з соломою та хмизом для підпалу палати й огорожі, чого не можна пояснити без попереднього зговорення; це ж був недільний ранок, час богослужби, і ніхто не ходив по місті зі зброєю, соломою та хмизом. У напрузі й обосторонній тривозі проминула ніч із суботи на неділю 12 листопада 1623 р.

а. – Кривава неділя в Витебську (12 листопада 1623 р.). – У неділю на світанку, около 6-ої години, о. Доротей збудив Ем. Кантакузена й Івана Лосовського, а ті побудили слуг(Пор. зізнання Е. Кантакузена і Д. Лециковича: ДБ, II, стор. 261, і стор. 319, до питання 18). Ударено на утреню і Йосафат та його архидиякон Доротей пішли на богослужбу. Тимчасом служба подалася до переправи на Двині, схопила священика Іллю Давидовича і замкнула в кухні єпископської палати (там же). Свідком події був якийсь городянин, який ударив на тривогу (зізнання Кантакузена). За Двиною, в нез’єдиненій молитовниці вдарили у дзвони, а за ними по інших церквах-молитовнях Витебська; Іван Гужнищів ударив у дзвін витебської ратуші (судова Комісія); витебщани, з вигуками і зброєю, почали збігатися та облягли єпископську палату і брами; за яку годину, як казав Кантакузен, збіглося кілька тисяч народу, “так досконало були підготовлені вони на нашу згубу” (там же); впали перші постріли, і обслуга палати замкнулася на подвір’ю палати (зізнання Кантакузена). А тимчасом повідомлено в церкві Йосафата про придержання священика і про народне збіговище. Микола Гутор, витебщанин, що був приявний на утрені в неділю 12 листопада, у соборі Пресв. Богородиці, зізнавав пізніше, що “він завважив, що коли Слуга Божий Йосафат за своїм звичаєм співав на крилосі, то на подив багатьох співав так гарно, як ніколи передше; а по закінченні Хвалитних, коли, за звичаєм грецького обряду, почався Час перший, Слуга Божий проти свого звичаю вийшов у половині першого часу з церкви та повернувся до палати. А тому, що ми вже чули, що почалося збіговище, то й говорили між собою, що буде воно щось дуже велике, коли наш архиєпископ не зачекав до кінця першого Часу. Та світанок цього дня, коли вбили Слугу Божого, немов предсказував його смерть. Здавалося, що небо не рожевіє, але горить, та кидає якісь криваві промені, з великим здивуванням нас усіх.”(ДБ, І, стор. 203: свідок 92: Микола Гутор) Так залишив Йосафат недовершеною свою церковну богослужбу, і пішов готуватися до Св. Літургії, як було в нього у звичаю. Тим разом це була літургія його крови.

“Отже, по закінченні Утрені, – оповідає архидиякон Доротей, – подались ми із святим Йосафатом із церкви до палати, яка була напроти, та знайшли на цвинтарі кілька тисяч людей, які наступали на архиєпископську палату, а дзвони майже всіх церков та ратуші били на тривогу. “Вбий, забий”, було чути майже по цілому місті, а зокрема довкола архиєпископської палати, і здавалось, що майже ціле місто вийшло на смерть Йосафата, з якою тільки попало зброєю. Однак убивники, розступаючися на боки, дали нам вільний прохід до палати.” “Вступивши до палати, – опорідає Е. Кантакузен, – чоловік Божий Йосафат зразу, закликавши мене, казав звільнити цього нез’єдиненого (священика), і ми його випустили без проволоки. А нез’єдинені бачучи, що священика звільнено, дещо притихли.” Спонтанна стихія розбурханих пристрастей виладувалася. Та тут вступив у свою ролю укладений заговірниками плян: позбутися архиєпископа. З відповідних уст упало кілька голосних слів, – оповідає далі Кантакузен, – і вони “знову підбадьорені, почали рубати огорожу довкола архиєпископської палати та стріляти на нас, що помалу поступалися з площі до сіней палати, де також дехто з нас був поцілений кулею, хоч ми не вчинили напасникам нічого, бо слуга Божий заборонив нам когось поранити. Отже, розкинувши огорожу та проломивши брами, напасники відтиснули нас із подвір’я до сіней.” “Тому, замкнувши сінешні двері, – оповідає о. Доротей, – ми тільки пасивно оборонялись їх перевазі.” “Деякі з нас замкнулися в сінях, а інші розбіглися, хто де міг; я один з о. Доротеєм і паном Ушацьким залишились у сінях.” Е. Кантакузен каже, що напасники силою виломили сінешні двері та вдерлися досередини, а о. Доротей оповідає, що “вдершись через кухню до сіней, накинулися на нас і на пана Кантакузена, господаря Йосафатової палати, та почали нас бити так, що тільки майже чудом ми не загинули”; о. Доротей одержав 18 ударів по голові й на тілі та втратив 28 кусків костей; Е. Кантакузен мав на голові й на тілі 13 більших виразок. Тут і кінчиться оповідання двох наочних свідків і господарів палати(Пор. ДБ, II, стор. 261-2, і стор. 319-320, до пит. 18. Про наявність пляну, гл. ДБ, І, стор. 199: свідок Гр. Пестрец). Далі оповідає Григор Ушацький, який одинокий залишився при владиці до кінця, і хоч був також поранений у сінях, але не втратив притомности. “До мене, – оповідає він, – пораненого в сінях дому, деякі зі знаних мені вбивників говорили: А ти чому з ними? Ти ж знав давно, що колись вам таке станеться! А тим часом нез’єдинені, зайнявши силою цілу архиєпископську палату, побивши всіх слуг, кинулись грабувати устаткування.”(ДБ, І, стор. 214: свідок 108)

Йосафат, увійшовши в палату та давши наказ випустити полоненого священика, подався до своєї кімнати, впав на долівку, і молився. Свідком цих останніх 15 мінут життя Йосафата став припадково старий соборний захристиян Тихон, який у 1628 р. попросився на свідка перед апостольською комісією, заявивши в простоті серця, що саме він був тоді в передпокою Йосафата, коли той молився в своїй кімнаті; і хоч ніхто з приявних на витебському процесі 1628 р., не міг посвідчити чи заперечити цю обставину, то Комісія визнала за відповідне допустити Тихона до свідчення, з огляду на його вік, на простоту та й те, що був він добрим католиком. Правдоподібно зайшов він до палати владики за якоюсь річчю, в зв’язку з приготуванням до Св. Літургії, яку владика мав служити по утрені. Отож посвідчив він під присягою, що “він був сам у передпокої, коли Слуга Божий, бачучи напад ворогів, перестеріг його, щоб не підходив до вікна заради пострілів, які вороги спрямовували на передпокій і покій. А сам він, – говорив Тихон, –. пішов до другої кімнати і, думаю, провів там якої чверть години на молитві; а вийшовши, пішов просто до ворогів.”(ДБ, І, стор. 217: свідок 115)

“Почувши цей крик, – оповідає далі Григор Ушацький, – Владика вийшов із своєї кімнати і, замкнувши за собою двері, зробив знак святого хреста, а я станув по його лівиці; по своєму звичаю дуже лагідно промовив він до ворогів: “Діти, чому б’єте моїх слуг; якщо маєте щось проти мене, ось я!” Та ніхто з приявних не підняв на нього руки.”(ДБ, І, стор. 214: свідок 108) Товпа замовкла і відсахнулась, і… тут могла була скінчитися витебська неділя, якщо б ішлось було про спровокований “народний гнів”. Але кермований невидимою рукою плян заговірників діяв далі, до свого заплянованого закінчення. Для смерти Йосафата треба було відповідної зброї, яка завбачливо була приготована в святковий недільний ранок. “І ось, – оповідає очевидець Ушацький, який стояв по лівиці Йосафата, і бачив усе зі здвоєною увагою смертельної загрози, – з протилежної кімнати ввалилося двох і побачили стоячого Йосафата; і коли Слуга Божий держав на грудях складені навхрест руки, один із них ударив його по голові дубиною, а другий розрубав сокирою. А коли він упав на землю, всі, що були в сінях, били і кололи його всякого роду гострою зброєю. Тоді Слуга Божий, піднявши руку, серед побоїв закликав: ‘О, Боже мій!’ та може хотів сказати: не постав цього ворогам моїм за гріх. Почувши це, вбивники виволікли мученика з сіней на подвір’я, і тут прострілюють його з самопалу та знову б’ють палицями” (там же). І починається істерична всенародна розправа над тілом убитого владики, свого мнимого ворога, звичними засобами народного самосуду, побої, копання, опльовування, рвання одежі й волосся. Всі беруть участь у цім жорстокім знущанні, немов бажали б узяти щонайширшу особисту відповідальність за цю подію, і то мужчини, жінки, діти. А може і тут не бракувало вмілої невидної режисури, щоб скомпромітувати щонайширші круги витебщан та показати непродуману і пристрасну реакцію, і так закрити перед громадською владою премедитацію, плян і провід. Ніщо вже не стримувало знущань товпи, яка ввійшла в свою ролю та, наситившись побоями, почала своєрідну забаву. І коли міські жаднюги легкої наживи грабували палату, а городські п’яниці забавлялися припасами архиєпископської пивниці та, під веселий регіт спускали в Двину з архиєпископської гірки порожні бочки, інші загорільці знайшли собі іншу підхожу забаву. Доротей Ахрамович оповідав, що деякі з убивників підносили на ноги мертве тіло Йосафата та кликали: “Чи ж сьогодні не неділя? Треба ж тобі проповідати, архиєпископе!” та й знову кидали на землю(ДБ, І, стор. 139: свідок 32). Е. Кантакузен оповідав, що чув від сторожа єпископської палати Андрія, що коли тіло лежало на подвір’ї, деякі з учасників зарубали Йосафатового пса та кинули на тіло вбитого владики(Пор. ДБ, II, стор. 262, п. 18: Е. Кантакузен. Пор. ДБ, І, стор. 15 (Життєпис з 1623 р.)).

Так бавилася товпа, але організаторам нападу було не до забави. Побачивши, що тіло вбитого в самій тільки волосінниці, вони затривожились, чи не вбили когось іншого замість Йосафата, виставивши так свій плян на невдачу”, тому за всяку ціну старалися впевнитися про свій успіх. Отже, як каже Григор Ушацький, “думаючи, що може вбито не архиєпископа (бо він уживав би ліпшого і м’ягшого білля), перевертають догори дном усю палату, зривають підлоги, а, врешті, приводять до тіла також згаданого пана Григора, та допитують (навіть із побоями), чи вбитий це архиєпископ; а коли він зізнає під присягою його тотожність, то це доповнило їх радість.”( Пор. ДБ, І, стор. 214: свідок 108, пор. ДБ, II, стор. 263: Е. Кантакузен. Для розпізнання тіла покликано навіть витебських жидів (там же), пор. ДБ, І, стор. 218: зізнання витебських жидів)

Та коли, наситившись видовищем товпа помалу почала розходитися, треба було подумати про спрятання тіла вбитого та затерти сліди й утруднити сподіване розсліджування судових властей. І тут треба було організації та директивного розуму, який вирішив: скинути в Двину. Отже, оповідає Е. Кантакузен, на основі оповідань очевидців католиків, нез’єдинених і жидів: “голого заволікли вони на вершок гірки, яка спускається до Двини, та звідси скинули його на беріг ріки, викрикуючи: Держись, владико, держись! Потім, поклавши на човен, і прив’язавши до ніг камінь, а до шиї наповнену камінням волосінницю, затопили його в дуже глибокому місці, чверть милі від Витебська, щоб католики не могли його знайти й витягнути.”( ДБ, II, стор. 264, п. 20: я. Кантакузен) А це місце називалося “Святий колодязь”, як свідчив Михайло Тишкевич(Пор. ДБ, II, стор. 255, п. 17: М. Тишкевич,- пор. ДБ, І, стор. 199-200: свідок 83: Григор Пестрец, ДБ, II, стор. 328, п. 13: Д. Лецикович). І народ розійшовся, залишаючи за собою зруйновану палату: розкидану огорожу, виламані брами і двері, побиті вікна, розвалені печі, побиту й поламану обстановку, розбиті й пограбовані комори й пивниці(Пор. протокол комісарського суду: ДБ, І, стор. 270; загальної матеріяльної шкоди заподано на 3079 польських фльоренів). А на руїнах тинявся хіба що один сторож палати – Андрій, а згодом несміло показався дехто з легше поранених слуг. Господар дому – Е. Кантакузен лежав у міського хірурга, Вартоломія, без усякої надії на видужання(Пор. ДБ, II, стор. 262, п. 18 і 19: Е. Кантакузен); господаря церкви, о. Доротея, підняли напів мертвого на березі Двини, куди його скинули напасники, – витебські жиди та заопікувалися ним, і коли християни зводили між собою криваві порахунки, немов отой євангельський самарянин на шляху до Єрихону, склали зараз таки на його лікування й найконечніші речі 10 флоринів. Серед поважніше побитих і поранених, крім вище згаданих, були Г. Ушацький, панове М. Околов і Краєвський та інші.

Десь коло полудня над єпископською палатою запала тиша смерти й болю, а місто принишкло і почало входити в себе; виринали думи й надходила свідомість доконаного вчинку та підсувався страх перед його наслідками. Витебський парох латинського обряду, о. Альберт Козєрацький, п’ять літ згодом так згадує цю криваву неділю: “Я чув нез’єдинених, які хвалили Слугу Божого та жалувались над його вбивством; та й убивши доброго пастиря, люди ходили по місті прибиті горем; більше того: в день смерти Слуги Божого, через біль і душевне замішання, у Витебську не відслужено ні одної Св. Літургії, ні у грецькому обряді, ні в латинському.”(Пор. ДБ, І, стор. 212: свідок 106: о. Альберт Козєрацький, витебський латинський душпастир) А який був настрій у місті-вбивнику, показують деякі свідчення-спогади витебщан.

Григор Пестрец, кальвініст, описавши хронологію подій на основі свого спостерігання з якоїсь вишки, подає: “хоч я і кальвініст, то однак із грижею моєї совісти визнаю й уважаю це за чудо, бо я разом із двома іншими, які вже померли, видів якусь палаючу хмару над архиєпископською палатою, в якій він був убитий, яка за пів години, в часі вбивання його, розійшлася. А моя жінка, побачивши цю хмару, із сльозами говорила, що це знак якогось нещастя.”(ДБ, І, стор. 199: свідок 83: Григор Пестрец, кальвініст) Захарія Чарнавський зізнавав: “Цього дня і в цій годині, коли вбивали Слугу Божого, я замкнувся з родиною в своєму домі. І ось, в самий момент убивства, як пізніше я перевірював, моя дитина, яку я держав на руках, без жодної причини почала гірко плакати, ридаючи немов доросла людина над померлим. Отже я зразу таки сказав, що, під Божим навіянням, вона оплакує смерть архиєпископа.”(ДБ, І, стор. 201: свідок 86) Богдан Остапів, якого пізніше шість разів брали на диби, підозріваючи за вбивство, бо його ім’я було в списку заговірників, свідчив: “У день смерти Слуги Божого я був три милі поза Витебськом, і ось на світанку я бачив якусь немов вогненну хмару над архиєпископською палатою, яка зникла тільки зі сходом сонця.”(ДБ, І, стор. 201: свідок 87) Знову ж жінка Оптата Щура обсервувала вбивство Йосафата з церковного притвору собору, і “ось, зізнавала згодом, коли його тіло витягнули на подвір’я, впало з небес велике світло на тіло Слуги Божого, і коли наблизилося до тіла, звузилось неначе місяць і стануло над самою головою, а мене воно так осліпило, що я не могла дивитися; і хоч тоді були зі мною інші особи, то на мій запит, чи щось бачать, я завважила, що ніхто нічого не бачив; і ствердила це своє свідчення публічною присягою.”(ДБ, І, стор. 203: свідок 93) Крім того вона зізнавала, а інші підтвердили, що того дня один з убивників повісився з одчаю, неначе другий Юда. Дванадцять визначніших витебських городян, католиків і нез’єдинених, одноголосно дали таке свідчення перед беатифікаційною комісією 1628 р.: “Коли вбивали Слугу Божого, над архиєпископською палатою і над тілом убитого появилося якесь світло”(ДБ, І, стор. 204: громадне зізнання витебщан, дня 31. 3. 1628); а далі говорили: “від першого дня потоплення Слуги Божого аж до п’ятниці, коли тіло Слуги Божого витягнули з води, над Витебськом налягла якась хмара, а люди виглядали неначе мерці” (там же). Іван Щур, зокрема, казав, що “коли виволікли тіло Слуги Божого з палати, то там, де його покинуто, він побачив просто над його обличчям світляний стовп. “(ДБ, І, стор. 205: свідок 95) Іван Гутор, із віддалі трьох миль поза Витебськом, бачив тієї неділі “безпосередньо перед заходом сонця якусь криваву хмару, яка нависла над городом Витебськом, а нічого не знаючи про події, поїхав далі; але вночі одержав листа Петра (Івановича) такого змісту: “Сталось, сталось, сталось! Витебськ убив свого архиєпископа.”(ДБ, І, стор. 210: свідок 103: Іван Гутор) А “Іван Сакович, почувши про смерть Слуги Божого, плачучи сказав: Ви не вбили лиш архиєпископа, але ціле місто!”(ДБ, І, стор. 205: свідок 96)

Ми навели ці слова очевидців, щоб з’ясувати настрій, який запанував у місті таки зразу по смерті Йосафата, коли ще не прийшла реакція цивільної влади, і не почались арештування й розшуки за тілом убитого владики. Може і це загальне враження було причиною, що ні городські, ні воєвідські власті в цю трагічну днину не зробили нічого та щойно під вечір рушились із якогось отупіння. Але фактично реагувати не було кому. В неділю міська рада не діяла і розбрилась, хто куди, а нез’єдинені радники: Вовк і Нєша виїхали з міста ще в суботу. Витебський воєвода був поза Витебськом, у своєму маєтку; в місті залишився тільки місто-воєвода Іван Узенєцький, кальвініст. Міський посадник (претор) Микола Завіша відай також був неприявний. Тому, що місто було на магдебурзькім праві та мало свою самоуправу й різні вольності, державній владі не легко було вирішити спосіб і час вищої інтервенції. На тому, відай, згаяно кілька годин, і щойно пополудні короткого осіннього дня вибралася на оглядини зруйнованої палати окрема Комісія, під проводом місто-голови та замкового судді Пилипа Осіповського й інших(ДБ, II, стор. 329: Д. Лецикович, на пит. 17, і інші свідки, які зізнавали про дивну подію зі скринею, в якій були складені ризи Йосафата. Окреме зізнання було вписане в полоцькі городські акти в 1627 р., де говориться, що комісія прибула в церкву Благовіщення, біля якої був убитий Йосафат, “по заході сонця”,- пор. ДБ, II, стор. 338: випис із книг полоцької ратуші). Мабуть уже тоді встановлено загальний білянс шкід, як згодом записано в судовім комісарськім декреті, на основі запису в катастральних книгах: “Розграблено все рухоме майно, від малого до великого, золото, срібло, гроші, килими, одіж, кухонний посуд, оливо, мідь і багато іншого; правні й фундаційні грамоти на церковні маєтки, різні декрети, рукописи, а також усе майно згаданих вище інших слуг Владики, себто срібло, гроші, одіж, зброю, і все від дрібниць аж до найбільшого; попившись напитками з пивниці владики, радіючи над таким великим і нечуваним злочином, продовжали руйнацію: розбивши замки комор, вивезли збіжжя, з возів, вікон, дверей повиламлювали залізні частини, вікна й печі поторощили; все знищили, поруйнували з речей владики та служби на загальну суму 3079 польських флоринів шкоди, за інвентарем, внесеним у публічні акти.”(ДБ, І, стор. 270: акт обвинувачення, складений на витебській судовій Комісії, дня 17. 1. 1624 р) Ця Комісія, переглянувши палату, вже по заході сонця зайшла і до церкви, де знайшла замкнену скриню з єпископською церковною виправою, якої вранішнім напасникам не вдалося відімкнути чи розбити, бо ключ був ув о. Доротея, який умирав у якійсь жидівській хаті. І тут сталася подія, яка також сколихнула сумлінням витебщан та пізніше була занесена в міські ратушні книги. Не могучи відімкнути скрині, місто-воєвода велів її для безпеки в цілості віднести на замок. І коли вони несли і переходили через місце (на цвинтарі), заплямлене кров’ю Йосафата, то скриня випала з рук служби, відкрилась і з неї випав цілий службовий виряд, а чаша – трохи покотившись – спинилася саме на крові святого мученика і станула в такій позиції, у якій священик ставить її до Св. Літургії. “А це чудо, тоді ще нове, – кажуть свідки, – подивляли замкові витебські судді, єретики, а також велика товпа народу, яка була тоді збіглася і прославляла Бога. А я, Тимотей (Чечерський) вище згаданий, зібрав чашу з усіма церковними речами, які випали зі скрині, та власними негідними руками, разом із кров’ю св. мученика поклав знову до скрині і замкнув її, а згадані люди занесли її на витебський замок, для збереження в церкві латинського обряду.”(Пор. ДБ, II, стор. 338-339: випис із книг полоцької ратуші) І під цим враженням пішли витебщани на свій неспокійний спочинок, обговорюючи оту витебську неділю та роздумуючи над її людським, церковним і Божим значенням. А на другий день ждала їх мрячна, сумна й тривожна седмиця.

б. – Тривожні дні Витебська (13-17. 11. 1623 р.). – Із ранку 12 листопада вістка про смерть владики пішла на села й міста полоцької архиєпархії. А ранок цей у Витебську був мрячний; осіння мряка навалилась на місто, а люди ходили мов сновиди, не знаючи до якого взятися діла. Це відбилось і на чинностях міської й воєвідської управи. Різні гінці вже з ночі подались у різні боки Витебщини; одні, щоб повідомити привідців заговору про вдачу, інші, щоб попередити приятелів, а ще інші подались до вищих цивільних урядників. Ще вночі Петро Іванович, витебщанин, повідомив свого приятеля Івана Гутора про витебську подію (гл. вище); таке ж діялось по інших довколишніх маєтностях шляхтичів та урядників, та на змилених конях гналися витебські кур’єри в глуху листопадову ніч. Доротей Ахрамович, полоцький радник, оповідає на процесі в 1637 р., що 13 листопада, вранці, його дитина, ще немовля, нагло заговорило до нього такими словами: “Тату, Бозю забили; а коли я його (мого Семенка) питав, а хто та Бозя, то він відповів: той, хто збудував велику церкву”(Пор. ДБ, II, стор. 292, п. 22: свідок 6: Д. Ахримович); а щойно 14 листопада, говорив він, довідались ми про вбивство, про яке непевні вістки ходили вже пополудні попереднього дня.

Та може найповнішим звітом про ці дні являється свідчення Івана Яковлевича Ходики, полоцького радника, який навернувся вже по смерти Йосафата. Ось його оповідання з 1637 р.: “Я не був у Витебську, коли вбито блаженного Йосафата, але я перший із полочан побачив тіло Божого мученика, а то в такий спосіб. Як купець, виїхав я в неділю 12 листопада 1623 р. в моїх справах із Полоцька до Витебська. В понеділок ніччю, себто 13 листопада, прибув я до Бєсєнкович (город положений між Полоцьком і Витебськом, 12 миль туди і 12 сюди), а наступного ранку пішов я до господи, де стрінув витебщан: Наума Вовка, Нєшу Семка, Богдана Остаповича, радників, та Івана Гуторовича, лавника, і Григора Бонецького, витебського городського нотаря; поздоровивши їх, вони зараз таки оповіли мені, що в неділю, себто передучора, вбито нашого архиєпископа Йосафата; чого я з мого боку не схвалив, і з чого вони зараз почали робити чорні припущення. Тимчасом вибрались ми далі до Витебська, куди прибули в середу ранком. У четвер замкова Комісія проголосила по улицях 100 флоринів нагороди, хто знайде в воді тіло Йосафата. Тоді рибалки зразу кинулися шукати та й справді знайшли, а то в такій глибині затопили його вбивники, що вода сягала майже 20 ліктів. Отже подався я зараз із міста на ріку Двину, якої чверть милі, де побачив при березі два човни, а мученик лежав ще в воді, ногами до берега, а на шиї була прикріплена шнуром волосінниця, повна каміння; до ноги ж (не пам’ятаю правої чи лівої) був прив’язаний таким самим чином великий камінь; на одному човні був килим і подушка, з одного боку зелена, а з другого обшита чорним гербовим півшовком. Тим часом надійшов пан Храповицький, витебський шляхтич, окружений великим почотом витебщаи, і тут на березі дав мені держати килим, щоб закрити мученика перед поглядами людей, бо був він нагий так, як вийшов із лона матері, а сам нагайкою відганяв народ від берега, щоб не дивився на його наготу. А Микита, один із слуг витебського архиєпископа, з деякими іншими, у моїй приявності зложили тіло на човен, прикрили килимом, а на другий човен поклали каміння, яке було таке велике, що ледве два чоловіка могли його піднести. І поїхали з тілом за водою, аж до замку. А я йшов берегом аж до замку, плачучи. Коли привезли тіло під замок, принесли ноші, вклали на них тіло, прикрили тим же килимом і понесли на замок; з одного боку йшов один із наших священиків, а з другого, добре не пам’ятаю, хто. Коли принесли туди тіло, поклали на середині церкви св. Михаїла. Тут я міг добре спостерігати, що діялося коло тіла, бо передше я не міг добре його бачити, коли лежало в воді, а так поклали його на човен дуже скоро; отже бачив я, що мав він велику рану на голові, без сумніву від топора, з якої просочувалася кров; його обличчя було таке гарне, як ніколи перед тим за життя. Бо він був із природи смаглявий та грецької структури, а тоді був білий. Уста його були червонаві, неначе коралі, а очі закриті, так неначе хто навмисне їх закрив. На тих місцях, де були знаки ударів, не було видно синяків, а тільки зачервоніння. Голова не була відрубана, бо, як я сказав, до шиї було прив’язане каміння. Ця наочна обсервація святого Пастиря викликала в мені негіднім такий наслідок, що зараз таки я пожалував за отаке вбивство і відкинув роздор, а по моєму повороті до Полоцька, тиждень по тому, я висповідався та прийняв Тайну Пресв. Євхаристії в соборній церкві Св. Софії, а тепер також із ласки Божої, я готов життям запечатати святе з’єдинення. Моє спасіння приписую невинній крові св. Йосафата.”( ДБ, II, стор 303-304, пит. 18: Іван Яковлевич Ходика)

Було це в п’ятницю 17 листопада 1623 р. за новим стилем; а в суботу, 18 листопада, замкова Комісія перевела ревізію тіла Йосафата, списавши у витебських замкових актах відповідний протокол(Пор. ДБ, II, стор. 328, п. 14: Д. Лецикович). Згодом Йосафата вбрано в усі архиєрейські ризи; цього акту останній раз довершив його архидиякон Доротей, який і казав: “Я сам бачив, що його тіло витягнене з води було дуже гарне, бо по кількох днях по витягненні з води я вбирав його”(Пор. ДБ, II, стор. 328-329, п. 14 і 17: Д. Лецикович, архидиякон Йосафата); “красою дорівнював ангелам” (там же). Так у наступну неділю Йосафат лежав уже посеред замкової церкви, виставлений на подивляння народу. Та не довго втішався Витебськ святим мучеником. Полоцьк вимагав повороту його тіла до свого головного осідку, де в соборі Св. Софії була вже висічена для нього гробниця, про якої виготовлення він так дуже клопотався за свого життя у свого економа о. Г. Хмельницького, що велів себе повідомляти про поступ робіт, навіть їдучи до Вітебська(Пор. ДБ, II, стор. 221, п. 18: Г. Хмельницький).

в. – Тріюмфальний поворот до Полоцька. – Ще перед знайденням тіла Йосафата вибралася з Полоцька окрема Комісія, щоб перевезти його до свого міста. Комісія складалася з духовних і мирян. Її очолили: о. Г. Хмельницький, полоцький ігумен і економ архиєпархії; о. Яків Дяконицький, полоцький архипресвітер; Юрій Буєвич, полоцький замковий нотар; Іван Дягилевич, нотар; Іван Терліковський і Доротей Ахрамсвич, полоцькі радники, та інші підрядні люди (зізнання Лециковича); по дорозі довідалися вони про знайдення тіла (Ахрамович). Коли Комісія прибула до Витебська, тіло Йосафата, зодягнене в єпископські ризи, спочивало вже в церкві св. Михаїла (Ахрамович, Дягилевич, інші); Г. Хмельницький говорить, що прибув до Полоцька 15 днів по смерти Йосафата(Пор. ДБ, II, стор. 227, п. 14). Іван Дягилевич описує це так: “бачив я моїми очима, а зі мною полоцькі замкові урядники, обличчя Йосафата, яке було немов ангельське, приємніше і краще, як за життя (хоч завжди був гарний і приємний), так неначе з його серця виходила радість із досягу мученицького вінця. Отже веліли ми спорядити трумну, самі виклали її зеленим полотном, і нашими руками поклали в неї тіло Божого Слуги і мученика. На голові бачили ми рани і цілували їх, обтирали кров, яка з них просочувалася. По кількох днях ми на власних плечах винесли з церкви тіло до ріки Двини, і ось витебщани, а навіть і самі вбивники, відтиснувши нас, узялися нести домовину, вважаючи себе щасливими, якщо хтось і пальцем міг її діткнутися; а взагалі тоді не було чути нічого іншого, як тільки плач і ридання, і жаль за сповнений гріх батьковбивства, та нарікання на беззаконне вбивство.” Так зізнавав учасник, Іван, Дягилевич, полоцький радник. Подібне зізнання склав другий радник, Доротей Ахрамович: “коли ми несли тіло до Двини, прості витебщани збігались для несення тіла, плакали, заклинали, лихословили вбивників, благали в Господа Бога прощення, а в Слуги Божого заступництва, обіцюючи щиру покуту, а що більше: навіть єретики, кальвіністи й жиди плакали, проголошуючи святого Йосафата невинним.”(Пор. ДБ, II, стор. 277-278: зізнання Дягилевича,- ДБ, II, стор. 297-298,- п. 14: зізнання Д. Ахримовича) Із витебської процесії з тілом Йосафата різні свідки подають такий припадок: коли несено труну містом, то перед молитовницею кальвіністів, добре прикріплена на віку чаша, не розірвавши шовкового шнурка, перевернулася (Ахрамович і інші). Люди пояснювали це як знак і пересторогу Йосафата для єретиків(Пор. ДБ. II, стор. 298, п. 14. 3: зізнання Д. Ахримовича), які і самі взяли участь у перенесенні тіла з церкви св. Михаїла до ріки Двини, – під проводом свого пастора, який голосно говорив, нещасні, вбили невинну людину (Хмельницький). Так прощав Витебськ свого пастиря й мученика, немов передчуваючи ті чорні дні, які чекали його за нецілих два місяці.

Мабуть через розкислі чи тяжкі дороги, Комісія рішила перевезти тіло Двиною, хоч із дня на день треба було боятися, що вода скресне льодом. Може в тому була причина, що перевіз відкладано з дня на день, а тимчасом Двина почала покриватися льодовою ополонкою. Коли транспортна баржа рушила з водою, Двина вже була напів покрита льодом (Ахрамович), а коли прибули до Полоцька, зараз на очах усіх пливучий лід зціпенів (той же Дягилевич).

По дорозі до Полоцька, нарід і шляхта віддавали честь загиблому владиці, а в місцевості Адріянопіль, протонотар Адріян Соколінський, побачивши тіло, зі здивуванням заявив, що покійний краще виглядає по смерті як за життя (Хмельницький). Те саме ствердив по приїзді до Полоцька Михайло Тишкевич; побачивши тіло на власні очі, “завважив я гарний уклад уст і цілого обличчя, немов у живого, а навіть виглядав він мені кращим, як був за життя, крім синяка на чолі і на носі, від удару сокирою; тоді також бачив я, що з розбитої голови просочувалася кров, навіть зимою серед найбільших морозів, як я бачив дня 15 лютня 1624 р.”(Пор. ДБ. II, стор. 249. п. 18: зізнання М. Тишкевича в 1637 р) І навіть по двох роках, коли Е. Кантакузен знову побачив тіло святого, то впізнав у ньому Йосафата “таким самим як був за життя, в нічому незміненим, крім синяка на чолі”(Пор. ДБ, II, стор. 263, п. 19: Е. Кантакузен).

Коли баржа прибула до Полоцька, на стрічу вийшло майже ціле місто. Коли ж переносили тіло з ріки до катедри, говорив Іван Дягилевич, який був при цій процесії, “не було чути нічого іншого крім плачу й ридання, а дехто лихословив убивників; інші поручали себе молитвам святого чоловіка Божого, а ще інші вирікалися роздору, присягаючи на з’єдинення” (Дягилевич). Між тими, що вийшли на стрічу Йосафатові, був і Петро Данковський, полоцький надрадник, який у тому часі вже був майже осліп, і потребував супроводу слуги. Він чув голосіння народу в цій сумній процесії до собору, і ось що він оповідає про ці хвилини: “Внісши тіло в полоцький собор, складено там також, під однією з колон, по правиці, як знаряддя мучеництва, і каміння разом із волосінницею. Тоді я казав себе підпровадити до тієї волосінниці й каміння. З найбільшою трудністю проведено мене серед битком-набитого собору, і там, припавши навколішки, молився я та поручав себе святим молитвам Слуги Божого; з вірою й надією просив я його помочі, щоб міг прозріти, обтираючи згаданою волосінницею мої очі. Коли я перший раз протер нею очі, нез’єдинені обоєї статі негодували, кажучи: Ти що, божевільний, почитаєш каміння? Нічого воно тобі не поможе! Та, з вірою, і другий, і третій раз протер я нею очі, і ось: відзискавши зір, почав розрізняти людей з обличчя, і на очах ворогів Церкви Божої вийшов без жодного провідника з церкви; на другий же день, виповняючи там само моє приречення, я відзискав ще повніший зір, і почав уже читати, як сьогодні читаю.” Це і було одне з перших чудес святого Йосафата, яке пізніше признала беатифікаційна Комісія, та й було воно зачислене між 5 чудес його беатифікації (Пор. ДБ, І, стор. 135; свідок27: Петро Данковський, про визнання цього чуда Конґр. Обрядів у 1642 р. пор. ДБ, III, 23. 11. 1642).

Тіло Йосафата було зложене посеред полоцького собору, і тут служили над ним панахиди та моління; майже десять днів пролежав Йосафат у відкритій домовині, а згодом поставлено його в вівтарі, де тіло чекало та торжественний похорон, що відбувся, як побачимо, щойно в січні 1625 р. Причиною тієї проволоки було те, що полочани хотіли віддати честь і пошану своєму мученикові з участю київського митрополита Йосифа Велямина Рутського, і нового полоцького Архиєпископа – Антона Сєляви, вихованця святого Йосафата.

4. – ВИТЕБСЬКА ТРАГЕДІЯ І ЇЇ НАСЛІДКИ (1623-1624)

Своєю величиною витебська трагедія не могла залишитися тільки місцевою подією. Коли інші акти насилля проти з’єдинених, із рацій тодішньої державної політики, були скоро закриті та й опісля забуті, смерть єпископа не могла бути затушкована та зведена до якогось припадкового інциденту. Ще заки тіло мученика зложено в полоцькому соборі, вістка про витебську подію полетіла до Минська, Вильна, Варшави й Риму, викликуючи всюди нечуване зворушення та відповідні реакції. Не знаємо точно дати, коли ця вістка вийшла поза межі Білоруси. З Витебська вона вийшла вже 12 листопада ніччю; до Полоцька дійшла 14 листопада, а звідси вже був простий шлях на Вильно й Минськ, де перебував митрополит Рутський. У такім чергуванні й слідкуватимемо за дальшими подіями й наслідками витебської трагедії.

а. – У Минську, Вильні й Варшаві. – Мабуть не проминула і сумна витебська седмиця, коли державні литовські власті в Вильні вже були поінформовані про смерть Йосафата, а звідси, державним курієром, була повідомлена Варшава та Жигмонт III. Очевидно, що урядовий шлях ішов через литовську велику канцелярію, до якої належав тоді і Лев Сапіга, як великий гетьман литовський. Яке враження викликала у ньому ця вістка, не тяжко здогадатися: на його території сталася подія, яку він хотів відхилити, недавно як канцлер, яка перекреслила його пляни та ставила на денне світло його поведінку як державного урядника. Він усвідомлював, що в нього спитають рахунку за недавнє потурання на Білорусі церковній ребелії та що залишив він без охорони і напризволяще загроженого полоцького владику Йосафата. Очевидно, литовська канцелярія бажала чим-скоріше збутися тієї справи та переслала звіт до Варшави.

Вістка про витебську трагедію, яка стрінула полоцького владику, дійшла до митрополита Рутського (мабуть у Минську) десь коло 23/24 листопада. Це можна висновувати з дати листа митрополита, якого написав він у цій справі до варшавського апостольського нунція під датою 25 листопада(Пор лист апост. нунція з 7. 12. 1623, у якому він згадує, що одержав цю вістку в листі митрополита з дня 25. 11. 1623, ДБ, І, стор. 5, ч. 1). Коли витебщани чи полочани писали до митрополита, тіло Йосафата було ще в Двині, і в такому стані переслав Рутський вістку далі, до Варшави, а нунцій – до Риму, пишучи: “затоплено тіло в найглибшім місці Двини, і тепер дехто старається його знайти” (там же). Правдоподібно ця вістка вийшла від о. Г. Хмельницького, поки він виїхав із Полоцька; бо тамошня комісія в цій справі, виїжджаючи до Витебська, ще не знала про знайдення тіла (Ахрамович). Очевидно, що опісля Рутський одержував з місця регулярні вісті, та був у курсі дальших подій.

Як і вістки, так також реакція на витебські події концентрувалися в осередку держави – у Варшаві та інтересували і державну і церковну владу. Коло 7 грудня у Варшаві вже знали докладно про стан справи, щоб реагувати й діяти. Відповідальність уже була ясно зарисована, і дня 9 грудня король назначив окремих слідчих комісарів, щоб “установивши за взаємною порадою час і реченець для розсліду цієї справи, з’їхалися до згаданого міста Витебська та, розслідивши кримінальним судом і процесом такий жорстокий, бунтівливий і публічний факт, провинних строго покарали, і цю справу й діло, щоб не пошкодило воно іншим державним справам, остаточним вироком поладнали, без дальшого відклику, без дальшого інформування, силою виконною і – якнайскорше.”(Пор. королівський розпорядок з 9. 12. 1623 у комісарськім судовім декреті з 22. 2. 1624 р.,- ДБ, І, стор. 266) Комісія складалася з 5 членів: Лев Сапіга, тоді вже виленський воєвода, Самійло Санґушко Ковельський, воєвода витебський, Христофор Соколінський, мстиславський каштелян, Олександер Ґонсєвський, референдар і нотар великого князівства литовського, Олександер Сапіга, оршанський губернатор; окремим листом додав король до них іще Миколу Завішу, полоцького претора. Комісія встановила реченець суду на 15 січня 1624 р., повідомивши позовників і обвинувачених.

Тим часом апостольський нунцій, Іван Лянчельотті, вже 7 грудня повідомив про витебську трагедію Апостольський Престіл, на основі вісток, одержаних від митрополита та від варшавських урядових кол. Він писав, що ця подія дуже зворушила короля, який вирішив післати комісарів, але деякі сенатори дораджували йому зачекати 4-5 тижнів, щоб засягнути кращих інформацій. Та нунцій уважав, що ті поради мали іншу ціль: “через близькі різдвяні свята, згодом задля місцевих сеймиків, а вкінці задля державного сейму, скликаного на 6 лютня, ті сенатори мають на цілі так довго проволікати висилку комісарів, щоб жорстокість нез’єдинених залишилася непокараною, показуючи таким чином і свою малу прихильність до З’єдинення.”(Пор. лист нунція з 7. 12. 1623, ДБ, І, стор. 6) Митрополит Рутський звітував до Риму щойно 23 грудня, коли вже мав у руках докладніші вісті. Подавши стан справи, він додає: “Болію над тим, що забрали мені фізично того, хто був моєю правою рукою…, та маю певну надію, що діятиме він у нашу користь далеко сильніше в небі, ніж міг це зробити на землі.”(Пор. ДБ, І, стор. 6-8: Мінськ, 23. 12. 1623) Цю жертву за св. З’єдинення Рутський передавав у руки Урбана VIII, щоб приніс її у принос всемогучому Богові, щоб “він сам дав зріст цьому ділу, – яке ми насаджуємо нашими трудами, поливаємо нашою кров’ю, – тоді, коли буде на це його воля” (там же).

б. – Рим і витебська трагедія. – Православні історики обвинувачують римську Курію, що вона заохочувала державну владу Польщі строго покарати Витебськ. Фактично, на основі автентичних документів, Рим не поробив якихсь кроків у цій справі, але сам довідався про витебську пацифікацію щойно далеко пізніше, листом нунція з 22 лютня 1624 р.,(Пор. ДБ, І, стор. 34-35: Варшава 22. 2. 1624) писаним того самого дня, коли в далекому Витебську комісарі вже підписували судовий декрет(Пор. ДБ; І, стор. 280: Комісарський Декрет). У своєму листі згадує нунцій свого листа з 7 грудня 1623 р., до якого прямо нав’язує свій звіт. Також у листі Рутського, з 27 січня 1624 р., та в листі цілої єрахії з 30 січня, не згадується нічого про діяння пацифікаційної Комісії, очоленої Левом Сапігою, яка тоді діяла в Вітебську(Пор листи Рутського до кард. Октавія Бандіні (27. 1. 1624) і до Конґр. Поширення Віри (30. 1. 1624); ДБ, І, стор. 18- 20, чч. 4-5). Листи датовані з Новгородка, де тоді відбувався з’єзд єрархії, для вибору наступника Йосафата – Антона Селяви, – та його висвяти). На лист нунція з 7 грудня 1623 державний секретаріят відписав щойно 3 лютня 1624 р. Перший раз про витебську кару пише до Риму Рутський дня 3 лютня, і то через своїх римських студентів(Пор. ДБ, І, стор. 22-23, ч. 7: лист до римських студентів); отже про неї римська Курія, точніше Конгрегація поширення віри, довідується щойно в травні 1624 р. і тоді дає до читання членам Конгрегації (там же). Сама Конгрегація реагує на першу вістку про смерть Йосафата щойно на своєму засіданні 7 лютня, просячи Папу Урбана VIII, щоб видав відповідне письмо до короля, про прикладне покарання винних, і під датою 10 лютня т. р. відповідний секретаріят виготовляє в цій справі папські листи до короля і до 8 інших духовних і світських достойників, допоручаючи при тому З’єдинення та його оборону на державному сеймі, який почався дня 6 лютня(Пор. бреве Урбана VIII з 10. 2. 1624 р. в ДБ, І, стор. 32, ч. 18 (про смерть Йосафата); 9 листів у справі З’єдинення (там же, стор. 24-32)). Та ці письма варшавський нунцій одержав щойно около 9 квітня, і навіть не передав їх адресатам, бо вони стали в міжчасі безпредметними(Пор. лист нунція з Варшави до Риму дня 9. 4. 1624, а якому він пише, що папські листи прийшли запізно, і він взагалі вважав їх за “неконечні”,- ДБ, І, стор. 37), про що зі свого боку довідалися в Римі щойно 15 травня, з листа нунція з 9 квітня 1624 р.(Лист подяки Урбана VIII для Жигмонта III був виданий щойно 11. 5. 1624 р.; пор. ДБ, І, стор. 46, ч. 34; і листи нунція, і до нунція з 14 і 18 травня,- там же, стор. 47, чч. 35-36) Хронологія цієї переписки показує ясно, що Апостольський Престіл не то що будь-як не вплинув на характер витебської пацифікації, але сам щойно кілька місяців згодом був взагалі поінформований про спосіб і висоту кари, яку вимірила витебська Комісія. Одержавши звідомлення нунція з 22 лютня, Пропаганда засідала в цій справі 17 квітня, а 20 квітня вислала листа до нунція, щоб подякував кому слід за встановлення справедливости й нарушеного правопорядку (Пор. лист Конгрегації з 20. 4. 1624; ДБ, І, стор. 39, ч. 26), а відповідне папське письмо було датоване щойно під датою 11 травня, і адресоване до Жигмонта III(ДБ, І, стор. 46, ч. 34); а до Варшави прийшло воно десь на початку червня, коли ціла справа була вже призабута. Фактично, Рим не мав жодного впливу на покарання Витебська; що більше: був останнім, що про цю справу довідався, – довго по доконанім факті, і зареагував на поступування Сапіги в формі звичайної і природної справедливости, в обличчі такої трагічної події.

Коли негативна реакція Риму фактично не заіснунала. і була наскрізь пасивна, як далекого і незадовільно поінформованого спостерігача, то треба Апостольському Римському Престолові приписати всю заслугу позитивної реакції, себто введення справи прослави Йосафата як мученика. Фактично, дня 30 квітня 1624 р., по прочитанні листів єрархії з 30 січня та опису життя і смерти, який через руки нунція переслав митрополит Рутський дня 22 лютня 1624 р.(Пор. ДБ, І, стор. 34, ч. 20: лист нунція з залученим життєписом Рутського: пор. ДБ, І, стор. 8-17: Життєпис і смерть Йосафата), Конгрегація поширення віри вирішила просити папу Урбана VIII про виставлення окремого письма для введення справи беатифікації витебського мученика(Пор. ДБ, І, стор. 39, ч. 27: протокол засідання Конгрегації, з дня 30 квітня 1624 р.). Під днем 30 квітня в книзі протоколів – актів Конгрегації стоїть записано: “Коли Отці прочитали святе життя й жорстоку смерть бл. п. Йосафата, архиєпископа полоцького, вбитого нез’єдиненими за оборону першенства Римської Церкви, яке їм було переслане, – сподобалося всім просити у Святішого письма, в якому поручається польському нунцієві, щоб сам або через інших, відпоручених ним, виготовив процес про життя й смерть та причину смерти згаданого архиєпископа, відповідно до інструкції, яка буде переслана разом із письмом, та переслав в автентичній формі до Риму, щоб справа такого великого значення для вселенської Церкви не залишилася незнаною та щоб із бігом часу не пропала пам’ять про такого великого мужа, гідного наслідування.”(Там же, стор. 40) Секретар Пропаганди віднотував, що нунцієві висилається для інформації копію згаданого життєпису, пересланого митрополитом, та проситься, щоб якнайскорше переслав для папи портрет Йосафата(Лист з 4. 5. 1624 до нунція у Варшаві,- ДБ, І, стор. 40, ч. 28). Про це рішення митрополит був повідомлений під датою 4 травня 1624 р., а справа беатифікаційного процесу пішла в глибшу студію, і щойно під датою 25 вересня 1625 р. була виставлена інструкція про виготовлення відповідного процесу, який відбувся в Полоцьку й Витебську, починаючи з 20 березня 1628 р.(Лист до Рутського: ДБ, І, стор. 44, ч. 31,- інструкція й листи про беатифікаційний процес: ДБ, І, стор. 82-100,- текст процесу з 1628 р. поміщений у Документи Беатифіквції (ДБ), том І, стор. 79-221, ч. 71, поданий за автентичним ватиканським відписом Конґр. Обрядів, який зберігається у Ватик. Архіві, в томі 2287 (інші копії: 2285, 2286)) Це й була позитивна і тривка реакція Риму на витебську подію; а отой “меч і щит”, чи “залізо і вогонь”, про які пише композитор папських писем із 10 лютня, які прийшли до Варшави щойно в половині квітня та ніколи не були і не могли бути доручені адресатові, були тільки риторичною фразою. Строге ж покарання вбивників треба приписати на рахунок місцевої політичної влади, зокрема ж виленського воєводи Лева Сапіги, який, ведений своєю політичною пасією, справив Витебськові “чорний день” його історії.

в. – Чорні дні Витебська (17. 1. – 22. 2. 1624 р.). – Одержавши мандат найвищої державної влади: “прослідити, покарати й успокоїти” витебську справу, Лев Сапіга встановив день 15 січня 1624 р. для судового кримінального процесу. Прибувши до Витебська, 6-членна Комісія дня 17 січня дібрала собі дальших 8 членів земської й замкової управи; із земських урядників: Михайла Уніховського, хорунжого, Самійла Старосєльського, земського суддю, і Івана Дірмонта Сєнєцького, підсудка; із замкових урядників: Івана Узєнєцького, місто-воєводу, Пилипа Осіповського, суддю, Василя Шапку-Котельського, нотаря; на головних возьних покликано: з Полоцька – Івана Скірмунта, а з Витебська – Христофора Будзєвича(Пор. так зв. “Витебський Комісарський Декрет”, в ДБ, І, стор. 264-281, ч. 76, виставлений дня 22 лютня 1624 р). Того ж дня були пороблені всі судові формальності та виставлено позви на наступний день, 18 січня, коли почав діяти трибунал. Позовниками, себто цивільною стороною на процесі були: в імені митрополита Рутського і цілої полоцької Капітули, оо. Олександер Школдицький і Григор Батинський, разом зі службою Йосафата: о. Доротей, і пп. Околов, Кантакузен, Лосовський, Ушацький, Сєлява, Страхоцький, Краєвський, Круковський, Чечерський, Сіткевич; до них долучились особисто деякі витебські радники, надрадники й лавники та городяни: радників 5, над-радників 8, лавників 7, нотар 1, а з городян 3: Степан Спіка, Пилип Вовк, Озарко Василевич. По прочитанні королівського декрету про номінацію Комісії, акт обвинувачення збоку пошкодованої сторони внесли: Григор Ушацький, від цивільної сторони, а Дунін Кенійський – в імені литовської прокуратури. Акт обвинувачення відносився до “радників, надрадників, лавників та всього народу міста Витебська” (там же). Акт обвинувачення був подрібний, удокументований урядовими витягами з державних, земських, замкових і городських Актів; як останній документ предложено протокол витебського замку про інспекцію тіла вбитого владики, виготовлений дня 18 листопада 1623 р. (там же). По тому виступили обвинувачені з обороною, себто “радники, надрадники, лавники і деякі з витебських городян” (там же). Виклавши події від самого початку владицтва Йосафата, головний атут оборони полягав у тому, що Витебськ був обманений Смотрицьким і спілкою, а оповідаючи про події 12 листопада, вони зізнавали ось що: “ми також, будучи в тому часі в церкві на утрені, мусіли рятуватись утечею перед таким насиллям і заколотом, бо коли б ми були спротивилися, то й самі були б потерпіли те саме” (там же). А далі обвинувачені виклали в свою користь наступне: “Багато з тих заговірників і вбивників, яких список предкладаємо Вашим Милостям, згодом утекло; а кого ми могли зловити, тих, ув’язнених у в’язницях, презентуємо і передаємо Вашим Достойностям на суд. Про це ми не занедбали запротестувати проти цих безбожних людей перед оршанським замковим урядом. А що сталася така злочинна, насильна й нечувана подія, то думаємо, що не знайдеться жодний такий адвокат, що міг би оборонити і звільнити від неї це місто і нас усіх, його мешканців. Тому ми, виклавши щиро, правдиво і совісно все, що сталося, подаємо кожний з осібна нашу окрему оборону, як кожний із нас може здати звіт зі своєї поведінки. А, пам’ятаючи на вірність і послух, яку наші предки і ми самі мали до отого замку Королівської Милости і Держави, та який віддавали охотно попередникам їх Королівської Милости й Державі, – смиренно просимо Ваші Милості, щоб, виявлених судовим слідством винуватців покарали, а тих, що покажуться невинними – охоронили” (там же). Вислухавши цю колективну оборону, суд приступив до вислухання поодиноких обвинувачених. З обороною виступили Василь Боніцький, Симон Нєша, Богдан Остапович, Григор Боніцький, Карпо Овсєвич, Богдан Сіткевич, Михайло Горбун, Карпо Хорошко, Філон Грім, Захарія Матієвич, Василь Коробан – усі радники, або витебські надрадники; із лавників були переслухані: Агапій Василевич, Філон Никифорович, Богдан Степанович Бося, Тимотей Матійович, Семен Козел; із простих городян виступили з обороною Степан Спіка, Філон Вовк, та Озарко Василевич (там же). Згодом, із реплікою виступили позовники та урядовий прокурор, які наставали на поіменне покарання обвинувачених, а прокурор вимагав також узяти їх на диби. В загальному (крім Семена Нєші) оборона вище згаданих радників і лавників була успішна, і головна кара впала тільки на двох радників: Наума Вовка і Семена Нєшу; інші не мали нічого на оборону, або самі відсудили себе вчасною втечею. Було також виявлено деяких городян, які були цілком не причасні до справи, і їх звільнено від загальної кари, яку наложено на Витебськ; пошкодованій службі Йосафата признано право на доходження своїх прав та направлення вчинених шкід (там же). Вкінці, суд виніс вирок та його коротко умотивував, доходячи до такого загального висновку: “Тому всіх городян, не лише простий нарід, але також городську управу, вважаємо і визнаємо за провинних у цілому цьому страшному злочині” (там же).

Вирок комісарського суду мав кілька частин: а) Місто Витебськ позбавлено самоуправи за магдебурзьким правом та підчинено під державну воєвідську владу, касуючи всі свободи й вольності від податків; міську ратушу наказано зруйнувати, ратушний дзвін відібрати, а на місці ратуші побудувати коршму; митні доходи переходили на державний скарб; б) хоч усі заслужили на найвище покарання, то суд обмежував число провинних до страти до 20 осіб, які були в руках суду (там же); крім того, за виготовленими міською управою списками, заочно засуджено 75 осіб поіменно, “яких утеча доказує провину”; отже: “де був би хтось із них зловлений, без суду і без милосердя нехай буде скараний на горло” (там же); щодо провинних з інших земель, на обвинувачення витебських громадян і за вставленням державної прокуратури, була дана можливість окремого судового процесу(Щодо числа покараних на горло, то в різних документах подається інше число, яке хитається між 16 і 20 засуджених до найвищої кари; так само і щодо банітованих осіб, то їх число різне; тут ми пішли за комісарським декретом); в) місто позбавлено всіх дзвонів, за виїмком соборного храму Пресв. Богородиці, який городяни мали відновити власним коштом; г) 5 громадян було вийнято від загальних кар і вини, а щодо їх оподаткування, справу віддано на розсудок короля; ґ) окремою клявзулею вироку було застережено за королем право на інші кари (там же). Декрет зготовлено під датою 22 лютня 1624 р. і його підписало 5 членів Комісії, за виїмком Самійла Санґушка Ковельського, витебського воєводи. Не знаємо, чи це судова формальність, чи громадська адміністративна делікатність не дозволяла Санґушкові підписати вирок, якого він лишався на місці урядовим виконавцем, а в дечому й заінтересованою стороною: він же перебирав місто, досі вільне й самоуправне, під свою воєвідську владу.

Витебський комісарський вирок Лева Сапіги кинув темне світло на витебську подію та вплинув аж до наших часів на наставлення нез’єдинених до католицтва, які приписували вирок на рахунок українського католицтва, а то й Церкви взагалі. Тим часом докладніший його розслід виявляє повну непричетність у ньому церковних чинників. Можемо сьогодні сказати, маючи документи в руках, що негативну сторінку цього вироку треба приписати тільки на рахунок Сапіги; приписувати витебську пацифікацію на ім’я Йосафата треба вважати за кривду для його імені. Якщо б він був пережив витебську криваву неділю, він перший був би не вимагав драстичних кар на збунтоване місто, як це показують його слова і поведінка щодо Могилева та навіть і самого Полоцька. Помимо чинних зневаг і нападів на його особу і прислугу, він ніколи не ставав позовником своїх агресорів. Навпаки, той самий Сапіга, який у березні 1622 р. закидав Йосафатові строгість і тверду руку та закликав до терпимости, терпеливости й любови та всепрощення ворогам, сам став автором цього акту жорстокости відносно обманеного народу й міста. Він дістав був мандат: дослідити, покарати та успокоїти місто, – з одинокою, символічною майже, карою, визначеною Жигмонтом: відняти місту магдебурзькі привілеї й самоуправу, що було зрозуміле відносно міста-вбивника. Все, що було над те, залежало від розсудку Сапіги, – без відклику, без дальшого засягання повновластей, а навіть без обов’язку інформувати владу.

І Сапіга перетягнув міру, та може дався опанувати і деяким ресентиментам. Навіть варшавська центральна влада, почувши про вирок Сапіги, почувалася ніяково та побоювалася прикрих реакцій політичного, не кажучи вже про наслідки морального та психологічного характеру. Тож апостольський нунцій у Варшаві, пишучи 31 травня 1624 р. до Риму, передбачував з цієї справи великі клопоти: “а вірте мені, що одним із великих клопотів на сеймах, є справа З’єдинення, і на наступнім сеймі буде великий клопіт через справедливість вчинену за вбивство архиєпископа, – не щоб ця справа дуже інтересувала сейм чи послів, але щоб мати нагоду виступати проти короля; а хто говоритиме, буде настроєний грішми нез’єдинених, які хотітимуть, щоб тому місту були привернені привілеї, які йому забрано задля цього вбивства, і, накінець, їх таки одержать.”(Пор. ДБ, І, стор. 48, ч. 38: лист нунція до Секретаря Пропаганди) І для того нунцій був готовий навіть не дати папських писем адресатам, якщо листи були б прийшли в свій час і вчасно, вважаючи, що вони були написані загостро, і могли були викликати дискусії на сеймі (там же). Очевидно, передбачення нунція справдилися, і то не тільки на найближчий сейм, але на довгі століття історії. У своїй ревності роздратованого політика та старого державного службовця, Сапіга перебрав міру та не вчинив того, що колись дораджував Йосафатові: не зберіг християнської терпимости й заколотив громадський мир.

І ще одне треба відзначити: головними акторами у витебському процесі були таки самі витебщани, головно міська управа; небаром по трагічній неділі 12 листопада, вона сама почала виарештовувати головних і менших спричинників трагедії, і по 15 січня передала їх у руки Сапіги; а з тих, що втекли, склала поіменний список. За цією ініціятивою поступав комісарський суд, придержуючися місцевих списків. Католицька сторона виставила тільки загальний позов проти цілого міста, передаючи ініціятиву на плечі Комісії; нез’єдинена ж міська управа, може, щоб рятувати себе та уникнути більшого лиха, передала Комісії і в’язнів, і списки провинних взагалі, ще і з поіменним звинуваченням, про яке сама публічно заявила, що ледве якийсь адвокат може від нього оправдати й звільнити(ДБ, І, стор. 273: Витебський Комісарський Декрет).

Вкінці, не знаємо, чи були виконані засуди на отих 75-ох зачно засуджених на процесі: правдоподібно, ні; а згодом же їх справа попала у прескрипцію, головно тому, що в Варшаві вважали поступовання Сапіги над міру строгим. А саме місто Витебськ за вчинений злочин лишилося в церковній клятві через 5 літ; і щойно у квітні 1628 р., в четверту неділю посту, в часі першого беатифікаційного процесу в Витебську, зійшлись городяни під проводом місто-воєводи перед архиєпископську палату, де замешкала Апостольська Комісія, і, викликавши її, припали навколішки та устами місто-воєводи визнали свій великий гріх, просили покути й розрішення в полоцького архиєпископа – Антона Сєляви, на що одержали прихильну відповідь; наступного ж дня, у навечір’я Благовіщення (за стр. ст.), зібралася до нового архиєпископа міська знать та просила його визначити для міста сповідників, із повновластями для розрішення застережених гріхів; і справді, на Благовіщення сповідало витебщан 5 окремих сповідників, які вислухали сповіді багатьох головніших городян та розрішили від можливих провин, сповнених у совісті в часі витебської трагедії. Давні городські права, за воєнні заслуги, було Витебськові привернено щойно в 1641 році, королем Владиславом IV, так, що прославу свого мученика Йосафата міг Витебськ у 1643 р. відсвяткувати вже під гомін церковних дзвонів, бувши в тому часі вже майже вцілості з’єдиненим. Щойно з першим розбором Польсько-Литовської Держави в 1772 р. припав Витебськ Росії та повільно втратив свій католицький характер, і коли в 1867 р. його ім’я гомоніло в світі разом з ім’ям Йосафата – святого, витебська земля мовчала, забувши може свою історію, разом із кривавими й чорними, а згодом і світлими її днями.

5. – ТОРЖЕСТВЕННИЙ ПОХОРОН ЙОСАФАТА В ПОЛОЦЬКУ {28. 1. 1625)

По перевезенні до Полоцька, і по 9-дневнім всенароднім шануванні труна з тілом Йосафата спочила у вівтарі собору Св. Софії, ждучи свого остаточного церковного похорону. Відповідальні люди вирішили заждати з цим торжеством до назначення нового архиєпископа та приїзду до Полоцька київського митрополита – Йосифа Рутського. Десь на переломі 1623/1624 рр. на полоцьку архиєпархію був назначений новий владика, в особі василіянина, о. Антона Сєляви, вихованця Йосафата, з яким у Вильні прожив він навіть один рік в однім приміщенні (1612-3). Не знаємо коли відбулося свячення нового владики; найправдоподібніше між 27-30 січня 1624 р., коли ціла тодішня з’єдинена єрархія з’їхалася на наради до Новгородка. Лист, що його вислала з’єдинена єрархія до Риму дня 30 січня, підписав уже й Анастасій Сєлява, як “єпископ полоцький, витебський і мстиславський”(Пор. ДБ, І, стор. 20, ч. 5). Коли, і за яких обставин прибуз Сєлява до Полоцька та коли відвідав свою архиєпархію, точніше не знаємо. Та головною його справою в перших місяцях його управління було підготовити похорон свого попередника, погоджуючи підготовку з приїздом до Полоцька митрополита, якого на Литві й у Варшаві держали невідкладні загально-церковні справи, головно на державному сеймі: тому щойно в січні 1625 р. міг він прибути до Полоцька та взяти участь у похороні.

До наших часів зберігся прегарний опис цього торжества, пера молодого римського студента, василіянина, о. Рафаїла Корсака, який виїхав із Риму на батьківщину в грудні 1624 р. і місяць згодом узяв участь у цім похороні, ще за свіжою пам’яттю торжеств, що відбувалися з таких оказій у Римі, як нпр. по смерти Павла V в січні 1621 та Григорія XV, в липні 1623 р. Цей опис виготовив він у квітні 1625 р. для свого доброго знайомого, Монс. Франциска Інголі, Секретаря Конгрегації Поширення Віри в Римі. Дослівне процитування опису Корсака вповні вистачає для життєпису Йосафата, тим більше, що йдеться про очевидця й активного його учасника, людини здібної та пізнішого архимандрита, митрополичого помічника і, врешті, київського митрополита в 1637-1640 рр.

“Скориставшись із першої нагоди, – починає Корсак, – пишу перший лист з манастиря до Вашої Світлости. І то про справу мені дуже любу, але не менше приємну і для Вашої Світлости, яка, вірю, вибачить мені, якщо в її описі буду дещо ширший, вступивши на широку ниву радости. – Попереднього дня(Широкий опис похоронів, зладжений Р. Корсаком, знаходиться в ДБ, І, стор. 58-61, ч. 46: Лист Корсака з Вильна з 24. 4. 1625, і в Листах Київських Митрополитів, том II, Рим 1956, стор. 29-33, ч. 3. Згадана дата “попереднього дня” відноситься до 27 січня 1625 р), як наш митрополит мав приїхати до Полоцька, тіло вбитого архиєпископа полоцького Йосафата, коли вже сонце піднялося досить високо, перенесено торжественно з замкової церкви, де воно по смерті зберігалося аж до цього часу, прикрите ззовні шовковим покривалом, до найближчої церкви, положеної при міській полоцькій площі (Св. Спасителя). Наступного дня, під вечір, Полоцьк привітав митрополита в таких формах, на які для пошанування такого гостя міг спромогтися, і які показували не тільки маєстат торжества, але і прихильне наставлення людей. У близькому Борисоглібівському манастирі, окремою промовою привітав його, спільно з полоцькими городянами, пан місто-воєвода; а звідти, у досить великому супроводі міщан і шляхти, за їхніми городськими цехами із власною музикою, хоругвами і прапорами, під торжественний і приємний звук орхестри проводжено його торжественно до порогів храму, в якому було зложене тіло вбитого архиєпископа. Тут, у його приявності, в цьому храмі відслужено вечірню, з великою участю звідусіль зібраного народу. Коло заходу сонця Преосвященного Митрополита відпроваджено з церкви на полоцький замок.

Наступного дня, себто 28 січня, до схід сонця почувся з усіх руських і латинських церков різноголосний гомін дзвонів. Коло години восьмої потрійним пострілом із гармат дали знак, що почалась процесія, складена в такому порядку. В першому ряді йшли за своїми цехами городяни, несучи в руках запалені смолоскипи. Посередині, розгорнутим довгим трактом ішла молодь колегії Отців Єзуїтів, співаючи жалібних пісень і симфоній, які милували вуха видців. За тим, зодягнений у священні ризи, поступав клир римської Церкви: десять парохів, із яких останній, одягнений у цінний червоний плювіял, ніс прегарний хрест. За ними двома рядами, числом сто дванадцять, ішли руські священики, перевищуючи себе взаємно приписаними церковними ризами. їх лави замикали блискучі кращими ризами священки, з яких на золототканих убрусах один ніс волосінницю, а другий кров загиблого владики. Тут (несено) і пов’язане шнурами каміння, якими затоплено в Двині тіло вбитого владики, викликуючи в чесних людей велику пошану. Далі було вже і саме тіло, прикрите шовковим червоним, коштовним, широким та маєстатичним покривалом, з усіх усюдів окружене червоними ризами й червоними смолоскипами процесії. По боках, зодягнені в червоне плаття, змагались за першенство з блиском риз озброєні замкові воїни. Незвичайну велич і красу торжества підтримували в душах усіх священні ризи єпископів, які йшли за похороном. А найперше таки архиєпископа полоцького, далі єпископа пинського, а вкінці замітно втішав очі глядачів одяг нашого Преосвященного Митрополита, витканий дорогим камінням. Вступаючих на замок привітав торжественний гул полевих гармат, а зложене в соборі тіло вбитого владики привітали звуки орхестри й гомін дзвонів. Церковні колони були прибрані шовковими вишиваними опонами, якими прикрасились не так стіни храму, як радше слава вбитого владики. На середині церкви красою і маєстатом височів саркофаг, який виглядав немов горіючий костир, задля багатьох свічників і свіч, які палали на пам’ять полум’яної ревности Кунцевича; цілу могилу окружали червоні килими, які, здавалося, цею барвою відбивали зухвалість нез’єдинених, або кривавими сльозами оплакували невинно пролиту кров.

Між численними червоними смолоскипами й лямпами зложено горіюче за життя та блискуче чеснотами тіло вбитого владики, прославлене грецькою і латинською промовою учнів полоцької колегії. При головнім престолі, в окруженні архиєпископа і єпископа та інших священиків, у дорогих ризах служив Святу Літургію сам Преосвященний Митрополит. Відспівував до Святої Літургії хор визначних і дібраних співців, у яких здавалося, що тріюмфує й радіє по смерті переможець Йосафат. Похорони вбитого владики пошанувала велика громада шляхтичів, а велике число духовенства і священиків перейшло всі наші сподівання. По Святій Літургії о. Лев Кревза, колишній римський доктор богослов’я, член нашого Чину і номінований уже смоленський єпископ, мав із проповідниці до народу проповідь про чесноти архиєпископа мученика, і цією пламенною й ученою проповіддю, здається залишив незвичний успіх у душах багатьох нез’єдинених. Вкінці, велич торжества закінчила кантата студентів колегії Отців Єзуїтів “про Рожу Кунцевича” (а рожа була гербом мученика), яка здобула собі серед народу широкі оплески, задля легкости народної ритміки. По зложенні тіла, Преосвященний Митрополит мав визначну промову до достойного мстиславського каштеляна і прочої шляхти, в якій похвалив його прихильність до святого З’єдинення, любов до вбитого владики та ревність за Божу справу.

А там, до піднесення величі й маєстату не мало причинилося і те, що через цілий тиждень перед похороном, щодня через дві години: одну годину вранці, а другу вечором у всіх полоцьких, руських і латинських церквах дзвонено великим святочним гомоном у всі дзвони з таким подзвінням, що виглядало неначе б увесь Полоцьк, ликуючи з перемоги Йосафата, став одним дзвоном на прославу переможця.”(Так закінчується опис похоронів, зладжений Р. Корсаком, який свіжо тоді прибув із студій з Риму, для Секретаря Пропаганди – Франціска Інґолі, великого приятеля Корсака і Рутського та українсько-білоруської Церкви взагалі (був Секретарем у рр. 1622-1649)

Торжественним подзвінням цілого Полоцька закінчив Йосафат Кунцевич свій короткий життєвий земський шлях. Та гомін полоцьких дзвонів дня 28 січня 1625 р. був тільки увертюрою до нового життя Йосафата в ширших і триваліших горизонтах українсько-білоруської, а то і вселенської Церкви. Одним тяглим ланцюгом передалися звуки полоцьких дзвонів Білоруссю, Україною, Литвою, Польщею далі й далі на захід, аж доки не обізвалися дзвони базиліки святого Петра в Римі, щоб своїм потужним гомоном опанувати ввесь католицький світ.

катехизм

Молитва св. Папи Івана Павла ІІ за Україну в церкві св. Миколая на Аскольдовій Могилі

«О Всеблагая Діво Маріє, Зарваницька Богородице, дякую Тобі за ласку перебування на київській землі, з якої світло Євангелія поширилося по всій Україні. Тобі, Мати Божа і Мати Церкви, перед Твоєю чудотворною іконою віддаю у руки мою апостольську подорож в Україну.

Пресвята Мати Божа, покрий Твоїм Материнським Покровом усіх християн, чоловіків та жінок доброї волі, які живуть у цій великій країні. Провадь їх до Свого Сина Ісуса, Який для всіх є Дорогою, Правдою і Життям. Амінь».

редакційна колегія


  • ПОЖЕРТВА

реквізити парафії для пожертв:

РГ УГКЦ Парафії Св Миколая на Аскольдовій Могилі,

код: 20051904 Ощадбанк АТ,

iban:  UA543226690000026003300218570

http://askoldova-mohyla.org/uk/

 

Офіційний сайт жіночого вокального ансамблю "Аніма" УГКЦ св. Миколая Чудотворця на Аскольдовій Могилі

 http://anima.askoldova-mohyla.org/